HRShops - אחריו - על מנהיגות ומנהיגים / עמית חנה (עורכת)
 אחריו-על מנהיגות ומנהיגים / עמית חנה (עורכת)
בקובץ ´אחריו - על מנהיגות ומנהיגים´, חברו חוקרים מתחומי ידע שונים כדי לפצח את קוד המנהיגות. הספר מחולק לשתי חטיבות. 
בחטיבה הראשונה - מאמרים הנוגעים בתופעות המנהיגות, המציגים שאלות יסוד הקשורות למהותה. בפני הקורא נפרשת קשת רחבה של טיפוסי מנהיגות - בצבא, בקיבוץ, בספורט, במוסיקה, בכלכלה ובעולם ההיי־טק. מקום בולט בחטיבה זו מוקדש לתפיסת המנהיגות בעולם היהודי. בחטיבה השנייה - דיון על מנהיגים יוצאי דופן: משה רבנו, וינסטון צ´רצ´יל, חיים ויצמן, דוד בן־גוריון, משה דיין, אנוור סאדאת ואחרים.