HRShops - ספר - דיני עבודה – המדריך המלא - מהדורה שישית
 ספר - "דיני עבודה – המדריך המלא" - מהדורה שישית
 
תחום דיני עבודה מקיף נושאים חשובים בתחום השכר.
שאלות בתחום דיני עבודה עולות חדשות לבקרים בכל ארגון, בקרב מנהלים ועובדים כאחד.
 
הספר "דיני עבודה – המדריך המלא" (כריכה קשה)
ערוך לפי נושאים (פיצויי פיטורים, עבודת נשים, שעות עבודה ומנוחה, חופשה שנתית, עיקול שכר, ניכוי חוב משכר, חופש העיסוק, סיום יחסי עבודה, הטרדה מינית, דמי הבראה / נסיעות / מחלה, ועוד רבים אחרים) וכולל תוכן עניינים מפורט בכל נושא, המכוון את הקורא בצורה עניינית וברורה לסוגיה הספציפית המעניינת אותו.
 
המהדורה השישית כוללת התייחסות והסברים מפורטים לחידושים בתחום דיני העבודה, במיוחד בכל הקשור לחוק החדש להגברת האכיפה בדיני העבודה והתקנות שהוצאו מכוחו (מהפכת העיצום הכספי והיקף האחריות הרחב על מזמין שירותים) על ההשלכות האזרחיות והפליליות הרחבות שלו; יחסי עובד-מעביד: פרילנסר, הכשרה במסגרת תוכנית לימודים, מיקור חוץ; התארגנות עובדים; עבודת נשים כולל חופשה ללא תשלום; נסיבות המאפשרות שלילת/הפחתת פיצויי פיטורים; היקף האחריות החלה על מעסיק שאינו מעביר את ההפרשות הפנסיוניות; סווג שעות עבודה וסוגיות ביחס לחישוב שעות נוספות; טיפ כשכר עבודה; פיצוי למעסיק בגין תקופות אכשרה; היקפה של החובה לערוך שימוע; הליך הפיטורים הנדרש בפיטורי עובד מבוגר וותיק; הגבלת תחרות – סודות מסחריים; ועוד.
 
המדריך כתוב בשפה פשוטה וקולחת ומהווה כלי עבודה מקצועי וידידותי לרואי חשבון, עורכי דין, מעסיקים, מנהלים, מנהלי כספים, חשבים, יועצי מס, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי כ"א, עובדים ולכל העוסקים בתחום השכר ודיני עבודה.
 
הספר נכתב ונערך על ידי עו"ד הילה פורת – מנהלת משרד עורכי דין העוסק בתחום דיני עבודה, מחברת הספר "חוזים והסכמים בדיני עבודה" ומנהלת אתר האינטרנט "עולם העבודה" - הפורטל למעסיקים בדיני עבודה ושכר.
 
 
 
מחיר 743 ש``ח