HRShops - הספר אומנות ניהול מרחבים, מאת רוני אורן
 
רוני אורן, יועץ ארגוני, היה סמנכ"ל משאבי אנוש של חברות מובילות במשק הישראלי ביניהן קבוצת סודה קלאב הבינלאומית וחברת yes. משנת 2008 הוא מייעץ למספר חברות באירופה.

בספרו רוני מציג מודל ניהול הממוקד בניהול העתיד ובבנייה נכונה של המרחב הארגוני. בספר משולבות דוגמאות רבות מניסיונו ובעיקר מתפקידו האחרון כסמנכ"ל משאבי אנוש בחברת yes כולל הפרויקט עליו זכה האגף בראשותו בפרס המצוינות בניהול משאבי אנוש של חברת המי"ל.

תוכן הספר: מדוע נדרשת תפיסה ניהולית חדשה; הארכיטקטורה המבנית של המרחב - מטרות, גבולות ודרגות חופש; הארכיטקטורה הפסיכולוגית חברתית של המרחב - אחזקה והכלה: מושג החזון במודל לניהול מרחבים; דמותו של מנהל מרחבים - המנהל הפונקציונאלי; סיפורים ארגוניים.

מחיר מיוחד ב HRShops
70 ש"ח כולל משלוח
(במקום 95 ש"ח)