HRShops - המגפה השקטה במקומות העבודה - מאת איתן מאירי

התנכלות, התעמרות, התעללות רגשית והצקה הן תופעות נפוצות בארגונים ובמקומות עבודה. לתופעות כאלה המתרחשות בתוך המשפחה,
למשל, יש כבר מודעות ציבורית, יש להן הגדרה ושם יש ארגוני סיוע ותמיכה לנפגעים ומערכת חוקים מגינה. בעולם העבודה הדבר שונה לגמרי - התופעה קיימת ורוחשת בהיקפים עצומים אך בשקט, בהיחבא, מתחת לפני השטח - וככלל הגורמים המעורבים, מעדיפים להתעלם או לשתוק,
כל גורם מסיבותיו הוא. משום כך נקרא הספר "המגפה השקטה" במקומות העבודה.

אחד מכל ארבעה עובדים, בכל רמות התעסוקה נפגעים - החל מנציג המכירות שהבוס מתעמר בו ועד למנהל הבכיר שהמנכ"לית מתנכלת לו וממררת את חייו. רבים מן הסובלים מכך מרגישים בודדים, תמהים מדוע זה קורה להם? אינם יודעים כיצד לנהוג, ואף נתקפים בושה וטועים לחשוב כי הם האשמים במצב הנורא שנקלעו אליו. המחיר האישי של הנפגע מפעולות כאלה הוא גבוה ואנשים רבים וטובים מוצאים עצמם המומים, מושפלים, מוכים ופגועים נפשית ופיזית על לא עוול בכפם. ואולם מפסיד ונפגע קשות גם הארגון שמתיר התעמרות בין כתליו - מפסיד ונפגע מבחינה אנושית, מבחינה תדמיתית, מבחינה יצרנית וכמובן מבחינה כלכלית.

זהו הספר הישראלי הראשון העוסק בנושא חשוב וטעון זה. מטרתו:

  • חשיפת התופעה על כל צורותיה.
  • ייעוץ ראשוני לנפגעים ומתן ארגז כלים יישומי להתמודדות והיחלצות מהמצב.
  • ייעוץ ראשוני בסיסי לארגונים ולמקומות העבודה על התופעה, על דרכי מניעתה ועל דרכי התמודדות איתה.
  • קידום שיח ציבורי שיביא להרחבת המודעות לתופעה ויקדם כלים למיגורה ברמה הלאומית.

הספר מיועד לעובדים ולמנהלים, לראשי ארגונים וחברות, במגזר הפרטי והציבורי, למטפלים, רופאים, עובדי רווחה ובטיחות וכל מי שמקיים יחסי עבודה, הן כעובד, הן כמנהל.
 

 מחיר מיוחד ב HRShops

 75 ש"ח כולל דמי משלוח