HRShops - איך לשפר את ניהול הצוות ואת עבודת הצוות בצוותים עם עובדים מגילאים שונים
                                                    דיסק אודיו מיוחד

הרצאה בנושא- איך לשפר את ניהול הצוות ואת עבודת הצוות בצוותים עם עובדים מגילאים שונים?
 

הקלטתי במיוחד עבורכם הרצאה בת 50 דקות ובה טכניקות יעילות לניהול צוותים רב גילאים.

בזמן קצר, ע"י הקשבה להרצאה "בפקקים" בדרך לעבודה/מהעבודה או בכל מקום שאתם בוחרים, אתם מקבלים מידע בעל ערך המשפר משמעותית את העבודה של צוותים בחברות.

 
 
מה תשיגו מיישום האסטרטגיות וההנחיות בהרצאה?

לגידול בפרודוקטיביות של הצוות

 
קיצור או עמידה בלוחות זמנים של הצוות
 
מוטיבציה גדולה יותר של חברי הצוות
 
גידול בשיתוף הפעולה בין חברי צוות לבין עצמם ובינם למנהל
 
חסכון בזמן, ``כאבי ראש`` ומאמצים מיותרים בניהול הצוות.