מדדי עלות מחלקת משאבי אנוש
 
 
מדדי עלות מחלקת משאבי אנוש :
סך ההוצאות הישירות בש``ח על מערך משאבי אנוש (עלות השכר, פיתוח והכשרה)
___________________________________________________________
                      סה``כ ההוצאות על ההון האנושי בחברה, לתקופה.
 
 
 
(נמדד נבדק ונרשם על ידי בני וולך מנכ``ל Q.H.R-quantitative hr- יישום פתרונות כמותיים לבעיות איכותיות 055-8823454 )