מדד הכשרת מנהלי talent management ויורשים
 
מדד הכשרת מנהלי  talent managementויורשים =
א. איזה אחוז מהעובדים שזוהו ואובחנו כבעלי פוטנציאל ניהולי וכיורשים השתתפו בהדרכות פיתוח מנהיגות?
                                        סה``כ משתתפים ``נבחרים`` שהשתתפו בהכשרות
                                       ------------------------------------------------------------------
                                                     סה``כ מספר המשתתפים
 
                                                                מספר ``איושיי`` משרות בכירות ע``י בוגרי התוכנית
ב. מדד הצלחת תכנית T.M והכשרת יורשים = -----------------------------------------------------------------------
                                                             סה``כ מספר ``איושי`` משרות בכירות בארגון לתקופה
 
(נמדד נבדק ונרשם על ידי בני וולך מנכ``ל Q.H.R-quantitative hr- יישום פתרונות כמותיים לבעיות איכותיות 055-8823454 )