מדדי עלויות הדרכה
 
מדדי עלויות הדרכה :
   
                                                סה``כ עלויות הדרכה מתוכננות בממוצע לעובד
א. מדד עלויות הדרכה מתוכננות  ------------------------------------------------------------------
                                                סה``כ תקציב השכר וההטבות הממוצעות לעובד
 
   
                                              סה``כ עלויות הדרכה בפועל לתקופה בממוצע לעובד
ב. מדד עלויות הדרכה בפועל =   -------------------------------------------------------------------------
                                                      סה``כ עלויות השכר בממוצע לעובד
 
 
(נמדד נבדק ונרשם על ידי בני וולך מנכ``ל Q.H.R-quantitative hr- יישום פתרונות כמותיים לבעיות איכותיות 055-8823454 )