מדד הקשר בין השקעה בהון אנוש (לדוג` הדרכה, רווחה, בטיחות וגיהות) לבין רווחיות החברה
 
 
מדד הקשר בין השקעה בהון אנוש
(לדוג` הדרכה, רווחה, בטיחות וגיהות)
לבין רווחיות החברה                              =   סה``כ ההשקעה בהון אנוש בש``ח לתקופה
                                                            ------------------------------------------------------------
                                                                 סה``כ הרווח התפעולי בש``ח לתקופה

ההנחה היא שככל שההשקעה באנשים תהיה גבוהה יותר הרווחיות תגדל , כך שגידול בהשקעה המקביל לגידול ברווחיות לא ישנה את גובה היחס. גידול בהשקעה ללא גידול ברווחיות יקטין המדד.גידול בהשקעה באנשים מעבר לגידול ברווחיות יגדיל את המדד ואילו גידול ברווחיות ללא שינוי בהשקעה יקטין המדד.
 
 
(נמדד נבדק ונרשם על ידי בני וולך מנכ"ל Q.H.R-quantitative hr- יישום פתרונות כמותיים לבעיות איכותיות 055-8823454 )