מדד הוצאות השכר מתוך סה``כ ההוצאות התפעוליות
 
                                                                                סה``כ הוצאות השכר לתקופה
מדד הוצאות השכר מתוך סה``כ ההוצאות התפעוליות = ---------------------------------------------------
                                                                            סה``כ ההוצאות התפעוליות לתקופה
 

מדד המצביע על הכיוון של הארגון הנסמך על אנשים והשקעה בהם. ככל שהוצאות השכר גדלות צריכות ההוצאות התפעוליות לרדת כדי להצדיק את העלאת השכר. קיטון במדד עקב גידול בהוצאות תפעוליות ושכר מוקפא מראה על השקעה במכונות או בטכנולוגיה.
 
 
(נמדד נבדק ונרשם על ידי בני וולך מנכ"ל Q.H.R-quantitative hr- יישום פתרונות כמותיים לבעיות איכותיות 055-8823454 )