מדד תמורה לתרומה
 
                                 עלות שכר חודשי ממוצעת של כלל העובדים
מדד תמורה לתרומה =  ------------------------------------------------------------
                                ממוצע ציוני הערכת איכות ביצועי העובדים
 

השוואה בין תוצאות המדד בתקופות שונות : גידול במדד עשוי להצביע על גידול בעלות השכר העולה על הגידול בממוצע ההערכה. קיטון במדד עשוי להצביע על גידול בממוצע ההערכה יותר מאשר גידול בממוצע עלות השכר.
 
 
(נמדד נבדק ונרשם על ידי בני וולך מנכ"ל Q.H.R-quantitative hr- יישום פתרונות כמותיים לבעיות איכותיות 055-8823454 )