מדד איכות ביצועי העובד
 
                                       ציון כולל משוקלל של הערכת ביצועי העובד
מדד איכות ביצועי העובד =  ------------------------------------------------------------
                                       ממוצע הציונים של כלל העובדים המוערכים
 
גידול במדד בין תקופות הערכה מצביע על כך שהעלייה בציון ההערכה של העובד גדול מהעלייה בממוצע הציונים של כל העובדים-העובד התקדם בציונו יחסית לשאר העובדים (יתכן שההתקדמות בציון העובד תהיה מציון נמוך לציון נמוך מעט יותר ואפילו מתחת לממוצע).
 
 
(נמדד נבדק ונרשם על ידי בני וולך מנכ"ל Q.H.R-quantitative hr- יישום פתרונות כמותיים לבעיות איכותיות 055-8823454 )