עלות שכר ממוצעת לעובד בתקופה
 
                                                    סה``כ עלות שכר מצטברת לסך העובדים (ליחידה נמדדת)
עלות שכר ממוצעת לעובד בתקופה = --------------------------------------------------------------
                                                               מספר העובדים (ליחידה נמדדת)
 
 
 
נמדד נבדק ונרשם על ידי בני וולך מנכ"ל Q.H.R-quantitative hr- יישום פתרונות כמותיים לבעיות איכותיות 055-8823454 )