מדד עלות ממוצעת של גיוס למשרה
 
                                                       סה``כ עלויות גיוס לתקופה

מדד עלות ממוצעת של גיוס למשרה =  ----------------------------------------

                                                     סה``כ משרות מגויסות לתקופה

 

 

(נמדד נבדק ונרשם על ידי בני וולך מנכ"ל Q.H.R-quantitative hr- יישום פתרונות כמותיים לבעיות איכותיות 055-8823454 )