מדד גיול (משך) איוש משרה
 
                                           זמן הגיוס למשרה (מרגע קבלת דרישה למשרה ועד ליום האיוש בפועל)
מדד גיול (משך) איוש משרה =  --------------------------------------
                                           מספר המשרות לאיוש.
 
 
 
 
(נמדד נבדק ונרשם על ידי בני וולך מנכ"ל Q.H.R-quantitative hr- יישום פתרונות כמותיים לבעיות איכותיות 055-8823454 )