מדד גיול (משך) גיוס למשרה
 
                                          זמן הגיוס למשרה (מרגע קבלת דרישה למשרה ועד ליום חתימת החוזה)
מדד גיול (משך) גיוס למשרה = ----------------------------------
                                          מספר המשרות לאיוש.
 
 
 
(נמדד נבדק ונרשם על ידי בני וולך מנכ"ל Q.H.R-quantitative hr- יישום פתרונות כמותיים לבעיות איכותיות 055-8823454 )