מדד גיוס מועמדים
 
                             מספר העובדים המגויסים בפועל
מדד גיוס מועמדים =  ---------------------------------------
                                    מספר הפונים (לתקופה)
 
 
 
(נמדד נבדק ונרשם על ידי בני וולך מנכ"ל Q.H.R-quantitative hr- יישום פתרונות כמותיים לבעיות איכותיות 055-8823454 )