מדד הביקוש למשרות
 
                                  מספר הפונים ממוצע
מדד הביקוש למשרות ----------------------------
                                   משרה בתקופה
 
 
 
(נמדד נבדק ונרשם על ידי בני וולך מנכ"ל Q.H.R-quantitative hr- יישום פתרונות כמותיים לבעיות איכותיות 055-8823454 )