מדדי עזיבת עובדים חדשים

                                           מספר המגויסים העוזבים מרצונם ושלא מרצונם, בששת החודשים הראשונים להעסקתם
מדד עזיבת עובדים חדשים = --------------------------------------
                                           סה"כ המגויסים בתקופה.(נמדד נבדק ונרשם על ידי בני וולך מנכ"ל Q.H.R-quantitative hr- יישום פתרונות כמותיים לבעיות איכותיות 055-8823454 )