מדד ההכנה או התכנון לעתיד


                                                 מספר העובדים בתפקידי מפתח להם יש כבר "יורש"
מדד ההכנה או התכנון לעתיד =  -------------------------------------
                                                 סה"כ העובדים בתפקידי מפתח.
(נמדד נבדק ונרשם על ידי בני וולך מנכ"ל Q.H.R-quantitative hr- יישום פתרונות כמותיים לבעיות איכותיות 055-8823454 )