מדד סיבות העזיבה


                                   אחוז העוזבים מסיבה Y
מדד סיבות העזיבה =  ----------------------------------
                                   סה"כ העוזבים(נמדד נבדק ונרשם על ידי בני וולך מנכ"ל Q.H.R-quantitative hr- יישום פתרונות כמותיים לבעיות איכותיות 055-8823454 )