מדד עזיבה נכפית


                                מספר המפוטרים לתקופה
מדד עזיבה נכפית = ----------------------------
                                למספר העובדים הממוצע לתקופה


* וכמובן שניתן לבדוק זאת לפי אוכלוסיות שונות או על פני תקופות זמן שונות.
(נמדד נבדק ונרשם על ידי בני וולך מנכ"ל Q.H.R-quantitative hr- יישום פתרונות כמותיים לבעיות איכותיות 055-8823454 )