מדד תנועתיות פנימית בין תפקידים בארגון
 
                                                                   
                                                                       מספר העובדים העוברים מתפקיד לתפקיד בתקופה נתונה
מדד תנועתיות פנימית בין תפקידים בארגון  = ----------------------------------------------
                                                                        ממוצע מספר העובדים לתקופה נמדדת.(נמדד נבדק ונרשם על ידי בני וולך מנכ"ל Q.H.R-quantitative hr- יישום פתרונות כמותיים לבעיות איכותיות 055-8823454 )