מדד תנועתיות פנימית במחלקה

                                                     מספר העובדים העוברים ממחלקה Z
מדד תנועתיות פנימית במחלקה = ------------------------------------------
                                                   ממוצע מספר העובדים לתקופה הנמדדת באותה מחלקה. (ניתן גם ברמה ארגונית, בין ארגונית)

* מדד לצורך השוואה בין מחלקות בארגון(נמדד נבדק ונרשם על ידי בני וולך מנכ"ל Q.H.R-quantitative hr- יישום פתרונות כמותיים לבעיות איכותיות 055-8823454 )