מדד תביעות משפטיות לעובד

 מדד תביעות משפטיות לעובד :


                                             מספר הקובלנות ו/או תביעות משפטיות המוגשות נגד הארגון בשנה
1. שכיחות ממוצעת לעובד =  --------------------------------------
                                             למספר העובדים הממוצע בשנה.                                            סך עלות ההוצאות המשפטיות (בגישור או הגנה או פתרון תלונות ותביעות משפטיות)
2. עלות ממוצעת לתביעה =  ----------------------------------
                                               מספר התביעות.                                                                        סה"כ עלות טיפול בתביעות וקנסות
3. עלות ממוצעת לתביעות משפטיות לעובד  =  -----------------------------------
                                                                        למספר עובדים ממוצע.(באדיבות : בני וולך Q.H.R פתרונות כמותיים לבעיות איכותיות)