מדד זמן הנוכחות

                                         ממוצע שעות עבודה נטו לעובד לתקופה (יום, שבוע, חודש, שנה)
מדד זמן הנוכחות =          ----------------------------------------
                                        סה"כ השעות ברוטו לעובד לתקופה מקבילה.(נמדד נבדק ונרשם על ידי בני וולך מנכ"ל Q.H.R-quantitative hr- יישום פתרונות כמותיים לבעיות איכותיות 055-8823454 )