מדד נאמנות לארגון
                                   
                                      מספר העובדים שהצהירו שיהיו מוכנים לעזוב את הארגון תמורת גידול בשכרם
מדד נאמנות לארגון =       ---------------------------------------------------------------
                                                סך העובדים בארגון.
(נמדד נבדק ונרשם על ידי בני וולך מנכ"ל Q.H.R-quantitative hr- יישום פתרונות כמותיים לבעיות איכותיות 055-8823454 )