מדד מחויבות אישית לארגון


                                                     מספר העובדים שקיבלו את הציון המקסימלי ממנהליהם
                                                (בשאלת "האם העובד עושה את מיטב יכולתו 100% מזמן עבודתו ?")
מדד מחויבות אישית לארגון =       ----------------------------------------------------------
                                                                   סה"כ העובדים שהוערכו.(נמדד נבדק ונרשם על ידי בני וולך מנכ"ל Q.H.R-quantitative hr- יישום פתרונות כמותיים לבעיות איכותיות 055-8823454 )