מדד זמן הכשרה לתפקיד חדש

מדד זמן הכשרה לתפקיד חדש 

                                                                                                                                      סה``כ משכי ההכשרה של עובדים לתפקיד מסוים
זמן ההכשרה הממוצע של עובדים מתחילת ההכשרה ועד שהם מגיעים לתפוקה מלאה  =  ---------------------------------------------------
                                                                                                                                    מספר העובדים שהוכשרו לתפקיד (בתקופה נתונה).


* המטרה לצמצם את זמן ההכשרה הממוצע עד לתפוקה מלאה.


(באדיבות : בני וולך Q.H.R פתרונות כמותיים לבעיות איכותיות)