מדד החזר השקעה בהון אנושי

                                                            רווח תפעולי (במטבע)
מדד החזר השקעה בהון אנושי =    -------------------------------------------
                                                       סה"כ השקעה בהון אנושי(במטבע).


*  ניתן להשוות מדד זה למדד החזר השקעה על הון עבודה, על תשתית או על הוצאות רכש.(נמדד נבדק ונרשם על ידי בני וולך מנכ"ל Q.H.R-quantitative hr- יישום פתרונות כמותיים לבעיות איכותיות 055-8823454 )