מדד הכנסות לעובד
 
                                     סה"כ מחזור מכירות לתקופה (במטבע)
מדד הכנסות לעובד =    --------------------------------------------
                                       מספר העובדים הממוצע לתקופה.

* מדד גבוה יותר מלמד על תרומה גבוהה יותר של העובדים לארגון ועל החזר השקעה טוב יותר. אפשר כמובן להשוות מדד זה למתחרים או לתקופות.


(נמדד נבדק ונרשם על ידי בני וולך מנכ"ל Q.H.R-quantitative hr- יישום פתרונות כמותיים לבעיות איכותיות 055-8823454 )