מדד מבני
 
                                      מספר המנהלים
מדד מבני =        ------------------------------------
                     מספר העובדים שאינם מנהלים בחברה.* ככל שהיחס בין מספר המנהלים והעובדים שאינם מנהלים בחברה גדל, כך הארגון יותר היררכי.
(נמדד נבדק ונרשם על ידי בני וולך מנכ"ל Q.H.R-quantitative hr- יישום פתרונות כמותיים לבעיות איכותיות 055-8823454 )