מדד הוותק
                               מספר העובדים בקבוצת וותק ((לדוגמה (0-4.9) ,(5-9.9), (10-14.9) ,(15+)) 
    מדד הוותק =          --------------------------------------------------------------------
                                                   סה"כ העובדים בנקודת זמן.


* מעקב אחר מדד הוותק מספק בסיס לתכנון כ"א בארגון. לדוגמה הזדקנות הארגון ובריחת ידע של עובדים וותיקים.(נמדד נבדק ונרשם על ידי בני וולך מנכ"ל Q.H.R-quantitative hr- יישום פתרונות כמותיים לבעיות איכותיות 055-8823454 )