מדד פרופיל הגילאים בארגון

                                                  מספר העובדים בקבוצת גיל ((לדוגמה (18-25) ,(26-35), (51-67) ,(36-50))
מדד פרופיל הגילאים בארגון  =   ----------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               מספר העובדים בנקודת זמן.


* מהו פרופיל הגיל בארגון ? האם ב4 שנים האחרונות חל שינוי בפרופיל זה? משמש אחד הבסיסים לתכנון כ"א עתידי.(נמדד נבדק ונרשם על ידי בני וולך מנכ"ל Q.H.R-quantitative hr- יישום פתרונות כמותיים לבעיות איכותיות 055-8823454 )