מדד יציבות כח אדם
  מדד יציבות כ``א
                     
                                                     מספר העוזבים בתקופה X
                             תחלופה =   -----------------------------------------
                                                  ממוצע מספר העובדים בתקופה X


* המטרה של ארגונים לצמצם את אחוז התחלופה ובכך להגדיל את היציבות.
(נמדד נבדק ונרשם על ידי בני וולך מנכ"ל Q.H.R-quantitative hr- יישום פתרונות כמותיים לבעיות איכותיות 055-8823454 )