מדדי בטיחות

א. כמות תאונות העבודה(אירועים גיהותיים ובטיחותיים) הממוצעת לכל 100 איש בחברה בשנה.
ב. כמות תאונות העבודה / מספר שעות עבודה.
ג. שעות עבודה אבודות (שעות היעדרות) / מספר תאונות עבודה..

                                                                                                     סה"כ עלויות במטבע
מדד עלות ממוצעת של אירועים בטיחותיים וגיהותיים לעובד נפגע =  ---------------------------
                                                                                                    מספר העובדים הנפגעים.


(נמדד נבדק ונרשם על ידי בני וולך מנכ"ל Q.H.R-quantitative hr- יישום פתרונות כמותיים לבעיות איכותיות 055-8823454 )


סעיפים לחישוב עלות ממוצעת לפגיעה בעבודה :
1. אבדן ימי עבודה לנפגע, עלות ישירה.
2. עלות ההשקעה בטיפול בעובד הנפגע : זמן מושקע של כל הגורמים בארגון + עלויות פינוי לביה"ח.
3. השקעה בחיפוש עובד מחליף : מודעת דרושים + עלות זמן המושקע בראיונות + עלות השמה או Cost plus.
4. עלות הכשרת העובד המחליף לתפקיד.

ניתן להכניס גם את הפרמטרים הבאים על פי הצורך :
5. עלות הנזק מהשבתת מכונה, עד לאישור מפקח משרד העבודה.
6. עלויות פחת עודף, למקרה של עובד לא מיומן.
7. עלות קנס בגין איחור בזמני אספקה (במידה ונוצרו)
8. עלות התביעה על פיצוי העובד + עלות הזמנים המושקעים בתביעה זו.


מאת : ברק גפני