מדד הגיוון התעסוקתי (diversity)בארגון


                                                                         מספר העובדים מאוכלוסיית אפיון מסוימת (מין, דת, עדה, גיל עוד..)
מדד הגיוון התעסוקתי (diversity)בארגון =               --------------------------------------------------
                                                                                              המספר הכללי של העובדים.


* ככל שהיחס גדל כך גדל הגיוון התעסוקתי.


(נמדד נבדק ונרשם על ידי בני וולך מנכ"ל Q.H.R-quantitative hr- יישום פתרונות כמותיים לבעיות איכותיות 055-8823454 )