מדד אחוז העובדים שיפרשו לגמלאות ?
בארגונים וותיקים ומסורתיים ניתן למצוא התמחויות אשר נלמדות OJT, או במסלולי הכשרה אשר נמוגו ואינם עוד.
לכן מאוד חשוב לנו לדעת מה צפי הפרישה לגימלאות, אשר יאפשר לנו משך הכשרה מקצועית והיערכות הולמת.
הן לטווח הקצר של 12 חודשים והן לטווח הארוך של עד חמש שנים, המאפשר תגובה איכותית.