מדד סיכונים בניהול הידע בארגון, כתוצאה מפרישת עובדים ? או מתחלופה גבוהה ?


מדדי סיכון ארגוני לאובדן ידע:

1. מספר תפקידי מפתח שאינם מאוישים
= -------------------------------------------
סה"כ התפקידים.

2 .מספר העובדים בתפקידי מפתח הנמצא בסיכון גבוה של עזיבה(עקב יציאה לגמלאות או התפטרות)במשך 5 השנים הבאות/סה"כ העובדים בתפקידי מפתח.(באדיבות : בני וולך Q.H.R פתרונות כמותיים לבעיות איכותיות)