מדד תחלופת עובדים - נוסחה חישוב
גולברזון וגולברזון (1990) מציעים לבצע חישוב והשוואה :


12*100*מספר עובדם שעזבו
________________________ = % מחזור שנתי
ממוצע מספר העובדים בחודש


בני וולך מחשב מספר עוזבים חלקי מספר העובדים הממוצע או תנועת כ``א ז``א עוזבים+נקלטים חלקי מצבת כ``א ממוצעת.
בועז נחמד מוסיף לכך שני צירים : ציר מחלקתי וציר הזמן.

(נמדד נבדק ונרשם על ידי בני וולך מנכ"ל Q.H.R-quantitative hr- יישום פתרונות כמותיים לבעיות איכותיות 055-8823454 )