HRShops - Operational Excellence - A Concise Guide to Basic Concepts and Their Application

המדריך לפיתוח תרבות של מצוינות תפעולית.

 
בשל התחרות העולמית החזקה ובשל משך חיי המוצר המתקצרים, חברות תעשייתיות כיום שמות יותר ויותר דגש על התחום התפעולי מתוך הבנה של הצורך לעשות "דברים אחרת". המיקוד בא לידי ביטוי בשילוב חדשנות ויעילות ובהתפתחות פורמאלית של ערוץ שבעבר היה ייחודי רק למשוגעים לדבר. היום ארגונים ממנים בכל הרמות מובילים למצוינות תפעולית.
מצוינות תפעולית מאפשרת לארגונים לשפר את הרווח הגולמי, להיות גמישים יותר וחדשניים יותר בעולם התחרותי וחסר הסבלנות בו אנו חיים. מצוינות תפעולית היא גישת חיים, היא תפישה ניהולית , היא תרבות ארגונית. על כן, הטמעה והובלה של מצוינות תפעולית דורשת עבודה בשני ערוצים המשולבים זה בזה באופן הדוק – הערוץ ה"קשה" – שמתייחס למתודות העבודה, לשגרות עבודה, לתהליכי עבודה (עולמות התעשייה והניהול, כספים וטכנולוגיה) והערוץ "הרך" – שמתייחס לתרבות הארגונית שנדרשת כדי לקדם את המצוינות התפעולית.

בספר 36 פרקים מהם תוכלו לקבל ידע, כלים, טיפים מעשיים לפיתוח מצוינות תפעולית וכלי אבחון עצמאיים כגון:
Assurance of supply; Cost of goods; Empowerment; Innovation in operation; Gross margin; Just in time; KPI; Leadership in operation; Meeting and Lean way for decision making; People motivation, productivity and
satisfaction.
 
הכותבים: גלעד איסר וליאת רמתי-נבון 
 
מחיר הספר 200 ש``ח כולל משלוח