אינדקס אוגדן ההדרכה הגדול

אינדקס - אוגדן ההדרכה הגדול

פרק 1: ניהול

תוכן

עמוד

לפי המספרים...

1

שאלון שילובי ניהול

1

אירועי ניהול

5

בבושקה

6

בנית ארגון - תרגיל

9

דף הוראות ניהול לפי סגנון

9

אובליסק

11

האם ארגונך מוכן להעצמה?

12

האם ביצה יכולה לעוף ?

15

האצלת סמכויות

16

הגורמים המשפיעים על קביעת סגנון ניהול

18

ניהול והמנהל

21

מאפייני המנהל הטוב

23

סיכום קצר מאוד של מנהל ברגע

26

המנהל כיועץ

27

הסניף ברחוב רבי עקיבא

28

הפרדוקס הניהולי

32

כיצד להצטיין בניהול?

32

התרסקות מטוס

34

חוקיו של המקצוע החמישי – חשיבה מערכתית

36

יעקב גנט

37

כיצד לתקן את ביצוע העובד

38

0.B. MANAGEMENT BY OBJECTIVES=M

38

אייך לומד פו הדוב אודות ניהול

39

מאפייני מנהיגים אפקטיביים

49

מאפיינים של מערכות ניהוליות שונות

50

מאפיינים של סגנונות ניהול

51

מבצע "תאומים"

52

מהו ניהול?

53

מהו סגנונך בטיפול בקונפליקטים – אירועים

56

ניהול ואחריות בתנאי אי ודאות

58

מודל הטווח המלא של המנהיגות

59

מונחים בסיסיים בניהול

60

תפוקות מול תשומות

61

ניהול לפי יעדים (נ.ל.י)

62

מושגים של בקרה

63

המטרה המרכזית של המטה

64

מטוס – דף הוראות

66

מרכוז או ביזור

69

מנהיגות

70

מנהיגות אפקטיבית

72

סגנונות ניהול

74

מנהיגות אישית

76

הסברים לתופעת המנהיגות

77

סוגי מנהיגות

78

גורמים המשפיעים על יעילות המנהיג

79

מודל הטווח המלא של המנהיגות

80

מנהיגות מעצבת

85

תכונות אישיות הכרחיות למנהיגות עסקית

93

מנהל חדש במחלקה

97

מחזור החיים הארגוני (אדיג`ס)

98

מקורות כוח בניהול

99

משחק הבירה

102

קרטונים

106

ניהול העסק הקטן

109

ניהול ומנהיגות

112

ניהול מטריציוני

113

ניהול משימה

116

ניהול פרויקט

117

סגנונות ניהול

124

סגנון ניהול עפ"י אישיות

130

סגנונות ניהול (המשך(

136

מנהיגות

139

ערכים ארגוניים

141

קשים וסיכות

143

"ריבוע עם חור"

144

שאלון – הערכת ניהול

146

שאלון  מנהיגות

149

שאלון מנהיגות  וסגנון ניהול –אבחון עצמי

152

שאלון תפקידי ניהול –(שתפן)

156

תחומי התמחות של המנהיג העולמי

158

תרגיל הכסף Y,X

159

תרגיל החידה

160

תרגיל קבוצתי - גיוס מנהלים

162

 

פרק 2 : ניהול זמן, ניהול ישיבות, קבלת החלטות

תרגיל

עמוד

ניהול זמן

 

כיצד הנך משתמש בזמנך?

163

אסטרטגיות של  ניהול זמן

165

בבושקה

168

בזבוזי זמן

172

אובליסק

172

האצלת סמכויות

174

היום של מנחם

176

המשרד

179

הסקר של זמן, מרץ וזיכרון

181

השימוש בזמנך

187

התוכל לבצע פעולות בזמן קצוב?

188

חוק פרטו

189

טיפים לניהול זמן

189

יסודות בסיסיים של ניהול זמן

190

כיצד לארגן יומן ניהול זמן

191

כמה עולה זמנך?

192

מודל סדרי עדיפות

193

ניהול זמן – פרופיל אישיות

195

ניהול יומן פגישות

197

על מי מולבש הקוף

198

עצות בניהול זמן

203

ניהול זמן-העקרונות

203

3C

204

עקרונות של ניהול זמן

205

עשרה שלבים מעשיים לשיפור ניהול הזמן

206

קביעת סדר עדיפויות

206

שאלון סקר  נ.ז.ו.ס

207

שבעת ההרגלים של אנשים מאוד אפקטיביים

216

שיטת תיוק של הכל בחוץ

217

שלושת ה C  בניהול זמן

218

תכנון יומי

218

ניהול בזמן מיתון

219

ניהול בזמן מלחמה

223

ניהול ישיבות

 

כיצד דנו , התווכחנו ושכנענו  האחד את השני

227

פרוטוקול

228

יסודות הישיבה האפקטיבית

229

שלבים של ישיבה אפקטיבית

230

ניהול ישיבות - שלבים

231

שישה סוגי ישיבות

231

יסודות ניהול ישיבת הנהלה

232

קבלת החלטות

 

הגורמים המעורבים בקבלת החלטות אפקטיבית

234

שאלון   -  יסודות של פתרון בעיות

235

עקרונות בסיסיים וכללי יסוד לפתרון בעיות יצירתי

236

בעיה המחייבת פתרון מידי

247

המחזור של פתרון בעיות

248

מודל פתרון בעיות

249

שלבים  בפתרון בעיות יצירתי

250

יסודות בקבלת החלטות

251

סגנון קבלת החלטות

254

ארגו

259

 

פרק 3: מיון , הערכת עובדים, חונכות, הנעה

תרגיל

עמוד

אומנות הריאיון

261

ניתוח התנהגויות בראיון

265

כניסה לתפקיד

268

מרכז הערכה – נקודות לתצפית

270

ניהול ראיון – מועמד חדש

271

שלבים בראיון

271

הנחות יסוד – ניהול ראיון

274

שלבים בראיון מועמדים

275

טבלאות הערכה

276

הנחיות ליום מיון מרוכז – מרכז הערכה

277

ניתוח שנה

285

ועד גיוס

288

ממדיום לצפייה – מיון קבוצתי

289

הנחיות לכתיבת תצפית

290

מרכז הערכה

292

עקרונות בעת ראיון מועמדים

294

הערכת עובדים

 

עקרונות הערכת עובדים

295

הערכת עובד

297

חונכות

 

The Beer Game

303

מהלכה למעשה (COACHING)חניכה

307

מאפיינים של חונך טוב

309

עצות להקשבה פעילה

309

3C רווחים לחונכים

310

אבחון מיומנויות חונכות – אישי

310

מנהל כחונך

313

טריוויה

314

מבוא לחונכות

317

תנאים לחונכות אפקטיבית

318

עקרונות החניכה

319

שאלון אבחון חונכות

320

הגדרת פרמטרים התנהגותיים

321

אורי ויפתח

323

חונכות

323

מאפיינים של חונכות

325

חידון טריוויה

326

מיצוב יעדי חניכה

329

הפעלת קוביות סוכר

330

הנעה

 

מוטיבציה, הנעת עובדים ובסיסי כוח

331

תרגיל: תרומת דם

337

הנעת עובדים

338

מקורות כוח בניהול

339

צרכים ומוטיבציה

341

שאלון הנעת עובדים

343

הנעה ופריון

346

תרגיל קבוצתי - העובדת ה"בעייתית"

351

מה את/ה מחפש/ת בעבודה

352

ניתוח אירועי מוטיבציה

353

11 עשרת האסטרטגיות "10-10"

354

תכנית פעולה של המנהל "10/10"

356

הנעת עובדים

357

מה עובדים רוצים באמת?

358

סקר הערכת צרכי עבודה

359

עשרת התגמולים

362

שביעות רצון עובדים

362

תיאוריה Y, X

364

הנעה

365

האם העובד בארגונך עובד כמרכז רווח?

367

טיילור

368

מחסומי מוטיבציה

370

שאלון א.מ. א

371

שלושה צרכים בסיסיים הגורמים הנעה

374

 

פרק 4  - עבודת צוות , משא ומתן

תרגיל

עמוד

גלולת הפלא

375

הסברים לחלקי מכונה

376

התרסקות מטוס

378

אלקטרוניקה

380

חוויה בטבע

381

חומר רקע על צוות

383

מנהיגות בצוות

386

כדי מים

388

משחק כחול  -  ירוק

389

להרוג את דרקולה

391

מאפייני צוות - דרוג אישי

393

מכונת דיאליזה

394

מסיבת קוקטייל

395

מעוף אווזי הבר

396

קרטונים

396

ניהול משימה דף הפקת לקחים

401

סולם האפקטיביות של ניהול צוות

403

סירה טרופה בלב ים

404

עבודת צוות כמשפרת תהליכי עבודה ותוצאות עסקיות

409

עבודת צוות  - תנאים הכרחיים

410

עדיפויות בעבודת צוות

411

עקרונות אפקטיביים – ניהול צוות

412

עשרת הדברות בעבודת צוות

413

מחסומים צוותים

414

צוות משימה חללית אנטרפרריז

414

קבוצות

415

קבלת החלטות בקבוצה

420

חשיבה קבוצתית

420

"ריבועים שבורים"

422

תנאים לקיום עבודת צוות

423

תפקידים צוותיים- שאלון

423

בנית גשר

426

תרגיל הכרות

428

תרגיל כדורים

429

תרגיל מפעל המטוסים

430

תרגיל הכרות  נאס"א

431

יעילות עבודת הצוות

434

תרגיל קבוצתי

435

קיסמים

436

צרכים

437

אל –טק

438

הצלחה במשא ומתן

444

טיול מאורגן

444

כיצד תציג את עמדתך?

446

מקורות כוח במשא ומתן

447

סגנון חברתי במשא ומתן

448

סירה טרופה בים

449

תרגול שלבי המשא ומתן

453

Negotiations - ideas

458

ארבעת הנקודות של המשא ומתן

459

טקטיקות במשא ומתן

464

להרוג את דרקולה

466

משא ומתן בינלאומי

470

סגנון משא ומתן

474

פרויקט מחשוב

477

מוצרי קוסמטיקה

478

רהיטים

479

מכונית משומשת

480

חמשת השלבים של משא ומתן

481

טריטוריה

482

מלחמה

483

סינרטק - דוסגן

485

קיבוץ בני אברהם

488

 

פרק 5 : שיווק מכירות ושרות

תרגיל

עמוד

שיווק

 

T, O ,   S  ,W

489

המודל השיווקי

493

"טוס טוס"

494

מבצע תאומים

495

מהו מחקר שוק?

497

נעליים

500

פיתוח יכולת תפעולית

502

רדיו

502

שיווק מול מכירות

503

תמהיל שיווק

504

שוק משתנה

505

בגדי איש הברזל

507

המחלקה הקריאטיבית

511

מהו שיווק?

516

ארבעה כללים של מנהיגי שוק

518

מתי נשתמש בטלמרקטינג

518

ניתוח מוצר

519

פניה ללקוח פוטנציאלי

520

רשת חנויות גולף לקהל הצעיר

521

שיווק הגרילה - אבחון

522

תהליך התחדשות אסטרטגית

523

שבע שאלות המפתח בשיווק

526

פשעסטן –שוק חדש

527

עקרונות השיווק

528

מודיעין שיווקי

529

המפתח למצוינות

531

מכירות

 

השלב שלפני המכירה

532

מהי מכירה?

534

מודל לטיפול בהתנגדויות

534

חשיבות המכירה בשלבים

535

עין נחש - דף מידע

539

איש מכירות אפקטיבי

541

מהכנה למעקב

543

שיחת מכירה קלאסית

548

שאלון ת.א. ה. מ

549

דפוס יזמי מול דפוס התנהגותי

553

כיצד ניתן לטפל בתלונות לקוחות

554

מהי פרסומת?

555

כיצד ניתן לטפל בתלונות לקוחות

557

עמודי המכירות הקמעונאיות

557

מה הלקוח אוהב?

558

מדוע אנו קונים?

559

ניהול יחסים עם סוכנים

559

עקרונות המכירות היזומות

560

דף עובדות

561

שכנוע שלאחר מעשה

562

תהליכי השפעה

563

הערכת סוכנים (נציגים, סיטונאים

565

יחסים בין לקוח לחברה

566

כיצד לנתח את מצבו של הלקוח

567

מאפיינים של העסק הקטן

567

מודל ההשפעה והשכנוע

568

מקורות כוח במכירות

568

חווית השירות

570

שרות

 

גורמי אסטרטגית שרות

571

העקרונות של ניהול מתן שירות

571

יחסים בין לקוח לחברה – גורמים משפיעים

572

כללים לשיפור השרות

572

שרות

573

לקוחות נאמנים

574

עשרת הדיברות למצוינות בשרות

574

נאמנים לשרות

575

שאלון  -   לקוח סמוי

576

אנשי שרות

578

טיפול בלקוח כועס

579

תרגיל ביחסי ציבור

580

בוחן פשוט

581

התנהגות גוררת התנהגות

581

עדיפות השרות

582

משולש השרות

582

סוגי לקוחות

583

רגע של אמת

584

שביעות רצון הלקוח

585

מצוינות בשרות

585

פיתוח מערכת יחסים עסקיים עם לקוחות

586

טיפול בתלונות

587

מאפיינים של שרות כמוצר

588

שאלון לאבחון השרות

589

שירות/שלבים

595

 

פרק 6 -  תקשורת, אינטראקציה בינאישית, סגנון חברתי, אינטליגנציה רגשית

תרגיל

עמוד

תקשורת

 

גישת WIN WIN

602

בעיות בתקשורת

603

האם אתה מקשיב איכותי?

604

הקשבה אפקטיבית

605

מודל ג`והרי

606

חמשת היסודות של תקשורת אפקטיבית

608

יסודות התקשורת הבין אישית

609

17 כללים להקשבה אפקטיבית

612

"לאמץ תינוק"

613

מחסומים להקשבה

614

מודל למידה של קולב

614

חלון ג`והרי

615

משחקים פסיכולוגיים

620

משחקים פסיכולוגיים  - תרגיל זיהוי

623

ניהול קונפליקט

624

סתיו בפריז

625

על אי בודד

626

עצות להקשבה פעילה

627

עקרונות היזון חוזר

628

עקרונות התקשורת האפקטיבית

630

עשר עצות לחיזוק הביטחון העצמי

631

פידבק

632

פרופילים של צינורות תקשורת

632

מודל הלמידה של קולב (2)

633

מהו סגנונך בטיפול קונפליקטים ?

636

שאלון מצבי אני

642

Enneagram

644

הצעות לפיתוח עצמי

648

מהי תקשורת

648

תקשורת בין אישית

649

תרגיל השחף

652

אינטראקציה בן אישית

 

כללי הנחיית קבוצות-תיאוריה

653

מה לחפש בקבוצות

659

התפתחות הקבוצה- לפי טוכמן

663

מכונת דיאליזה

664

כללים למתן היזון חוזר חיובי

664

לגבי התפתחות קבוצה

665

שאלות בנושא שיתוף פעולה לקבוצות עבודה

666

דינאמיקה קבוצתית

666

מעשה בתפוז

669

ריבועים שבורים

670

אנגרם

671

המקלט

675

חלון ג`והרי

676

שלושת הרמות של איכות התקשורת

677

אופציות מתן משוב על רצף פתיחות

678

משיכה בין אישית

678

שאלון אסטרטגיות השפעה על עמיתים

686

שלבי התפתחות קבוצה- מקנזי

689

תרגיל באינטראקציה בין - אישית

691

סגנון חברתי

 

סגנון חברתי במשא ומתן

693

התנהגות גוררת התנהגות

694

כיצד ניתן לזהות סגנונות חברתיים

695

כיצד אחרים מתרשמים מ...

696

הרושם שהוא יוצר

700

שאלון אישי- סגנון חברתי

703

אינטליגנציה רגשית

 

שאלון Q.E

706

אינטליגנציה רגשית

709

 

פרק 7 : פיתוח ארגוני , חזון, שינוי, ייעוץ, אסרטיביות, הצגת נושא

תרגיל

עמוד

פיתוח ארגוני

 

אבחון ארגוני

711

"בריאות ארגונית " – הערכה עצמית

713

סקר מנהלים

716

שמונת הגורמים המשפיעים על התקדמות הארגון

717

THE ICARUS PARADOX

718

אבחון ארגוני

718

האם ארגונך מוכן להעצמה?

727

מעגל החיים הארגוני

729

ערכים ארגוניים

730

בנית ארגון - תרגיל

733

מעגל החיים הארגוני (אדיג`ס)

733

סקר ארגוני

735

שאלון   -  הערכת ניהול

739

חזון

 

הגורמים התורמים להצטיינות הארגון

743

מחזון לעשייה

743

שינוי

 

השינוי הארגוני

745

ללמוד לאהוב שינוי

746

קלפים

750

שינויים ארגוניים

753

כיצד להכניס שינויים?

754

מחסומים ומעברים להסתגלות

755

ניהול שינוי שש פעילויות מפתח ליישום

756

כיצד להכניס שינויים (2)

756

"מי הזיז את הגבינה שלי"?

757

ייעוץ

 

מדריך לייעוץ אפקטיבי

767

הסגנונות של היועץ

768

ת.א.ה.י.

771

גורמי הצלחה כיועץ

773

מיומנויות היועץ אבחון עצמי

774

ה"קונסולקוב"

778

המנהל כיועץ

779

שלבים של ייעוץ אפקטיבי

782

אסרטיביות

 

ההבדל בין טיפוס אסרטיבי – פאסיבי –אגרסיבי בממד ההתנהגותי

783

שאלון תקיפות

784

תרגיל לא מילולי להמחשת ההבדלים בין התנהגות אגרסיבית, אסרטיבית   ולא אסרטיבית

785

אסרטיביות

786

התנהגות אסרטיבית – תבניות מחשבה  מכשילות

787

מלאי של אסרטיביות

787

תקיפות

789

תרגיל תרגום לשפה אסרטיבית

791

אסרטיביות לפי קולין קליי

792

4 מטרות אסרטיביות

792

ארבעה סוגי אסרטיביות

792

טכניקות מומלצות

793

ערכי האסרטיביות

793

אסרטיביות (2)

794

שאלון אסרטיביות

794

תקיפות מקרים

795

הצגת נושא

 

אייך להגיב לשאלות קשות

796

דף עזר לסימולציות

797

סיום

798

פתיחות

798

הצגה אפקטיבית של נושא

799

הצגת נושא - דף הערכה

801

איך לצאת מ "ים של חומר, עובדות ונתונים"?

801

מודל כיפה אדומה

802

מיומנויות למצגת אפקטיבית

802

הכנה להרצאות

802

 

פרק 8 :לחץ ושחיקה, יצירתיות, הורות

תרגיל

עמוד

לחץ ושחיקה

 

ארבע דרכים להתמודדות עם לחץ

803

הרפיה עקרונות בסיסיים

804

חווית הלחץ – אבחון עצמי

805

להישאר רגוע תחת לחץ זמן

809

מזון השמנה ולחץ

810

דרכי התמודדות

811

סגנונות  התמודדות

812

מוקד השליטה – פנימי או חיצוני?

820

שחיקה

820

שחיקה – שאלון אבחון אישי

823

תסמונת לחץ אחרי טראומה -   PSTD

826

הכדאיות בפעילות גופנית

827

התמודדות ואי התמודדות

828

כיצד אתה מתמודד עם מצבי לחץ

830

לחצים ארגוניים

831

מחלת מהירות

833

מערכות תמיכה

836

שאלה של אופי – SMQ

837

שיטות טיפול ב PTSD

843

הערכה עצמית – סגנון חיים

844

מהם הגורמים ללחץ

845

כמה כללים בטוחים לקבלת התקף לב

847

מה מצבך - PSTD

848

ממה מורכבת מערכת תמיכה?

849

מקורות לחץ בעבודה

850

סולם הלחץ הארגוני

853

אישיות ולחצים – שאלון

856

שינויים משמעותיים בחיים

856

סולם הלחץ הארגוני –דף הסבר

860

יצירתיות

 

15 דקות על דה בונו ועל חשיבה יצירתית

861

הפעלת קוביות סוכר

862

דומיננטיות מוחית

863

שיטת דה בונו

863

יצירתיות

864

פרדיגמות

864

שאלון המראה

865

ששת כובעי החשיבה אותם פיתח אדוארד דה בונו

871

בולמי יצירתיות

874

כללים לסיעור מוחות קבוצתיות

874

הסתכלות

875

Chameleon

879

בליוויץ

880

זכית

881

הישרדות בערבה

882

שאלון לאבחון מחסומים אישיים בחשיבה יצירתית

885

הורות

 

המדריך להתפתחות התינוק

887

הורה עצמי

890

"אפקטיביות כהורה"

892

קשיי ההסתגלות של ילדים העוברים לחיות בארץ אחרת

895

שאלון הורות

899

 

פרק  9 - כיצד ליצור הדרכה אפקטיבית              903-931


לפרטים והזמנות
barak@hrs.co.il