HRShops - מחוברים לחיים ערכת קלפים לדיאלוג זוגי 94 קלפים.
 
 ערכת קלפים לזוגיות 
אינטימיות מתחילה בתקשורת.
 
מהי מטרת הקלפים ?
 
עידוד וביסוס דיאלוג ותקשורת אינטימית בין בני זוג.
 
מה כוללת ערכת הקלפים ?
 
94 קלפים בחלוקה ל - 4 סוגי קלפים : תהייה, תובנה, פלא, חגיגה.
 
קלפי "תהייה ותובנה" שאלות ותשובות לראיית העולם של כל אחד מבני הזוג. 
קלפי "פלא" הכוונה לשיתוף על בסיס חיובי, בחיבור למשאבים בחיי היום יום.
קלפי "חגיגה" מובילים לדיאלוג ומגע אינטימי מחבר.
 
לאן זה מוביל ?
 
√ התעניינות ושיתוף זוגי על בסיס יומי / שבועי.
√ הקניית בסיס ליצירת דיאלוג פתוח והקשבה.
√ נגיעה בנושאים וערכים מגוונים לחיזוק המודעות הזוגית. 
√ תקשורת כנה המבוססת על אמון הדדי.
√ מיקוד בהיבטים החיובים של החיים.
√ הובלה לאינטימיות זוגית.
 
למי מיועדת הערכה ?
 
בני זוג המעוניינים לבנות תקשורת המבוססת על אמון, שיתוף ואינטימיות.
אנשי מקצוע המעוניינים ליצור בסיס לתקשורת והקשבה בהליכים טיפוליים.
 
בארגונים ...
מתנה ייחודית לימי משפחה, ט"ו באב, חגים.
הרצאת העשרה : " 5 שפות לאהבה" – מומלץ !
עלות 120 ש``ח כולל דמי משלוח.