משאבי אנוש מאמרים - משאבי אנוש hr shops

 


דף ראשי אודותינו פורום פתוח דרושים בקהילה פרסום באתר צור קשר
הפוך לדף הבית About Us רישום לפורום C.V - Wizard מאמרים תקנון
מילוני מושגים כתבו עלינו NewsLetter HR College מועדון הטבות אתרים רלוונטיים
המרכז לגישור יריד ארגוני HRShops     רכישת תווי קניה
מדדי HR חוקי עבודה טפסים ונהלים לוח אירועים מחשבונים סרטי הדרכה
חיפוש באינדקס חברות
 
חיפוש מאמרים
 
חיפוש בפורום משאבי אנוש
משאבי אנוש גיוס הדרכה רווחה שכר והטבות

חוקי עבודה
לרשותכם/ן מנוע לחיפוש חוקים ותקנות בתחום יחסי עבודה החוקים והתקנות משויכים לאתר התמ"ת, האחריות על עדכוני החקיקה והתקנות הינה באחריות התמ"ת.
 
תקשי"ר (תקנון שירות המדינה)
לצפיה לחץ כאן
הודעה על תיקון ההיתר כללי להעבדה במנוחה השבועית ובשעות נוספות במפעלים רפואיים ובמוסדות לטיפול בזקנים או בילדים (הוראת שעה)
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
תקנות מחלות מקצוע (חובת הודעה - רשימה נוספת), תש``ם-1980
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
תקנות התאונות ומחלות משלח-היד (הודעה על מקרים מסוכנים במקומות עבודה), תשי``א-1951
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
פקודת תאונות ומחלות משלח-יד (הודעה), 1945 - כולל חקיקת משנה
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
חוק רכישת מפעלים בידי עובדיהם (מקרים מיוחדים), התשמ``ז-1987
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
חוק הפיקוח על מעונות, התשכ``ה-1965
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
חוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד, התשמ``ז-1987
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
חוק החוזים (חלק כללי), תשל``ג-1973
חוק החוזים שייך למשפט המסחרי, אך סעיפים ממנו מושאלים גם לתחום משפט העבודה.
מתוך אתר נבו
לצפיה לחץ כאן
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס``א-2001
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד, התשע``ב-2012
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
חוק הזכות לעבודה בישיבה, התשס``ז - 2007
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס``ב-2002 - כולל חקיקת משנה
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
חוק הגנה על עובדים בשעת חרום, תשס``ו - 2006
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), התשנ``ז - 1997
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
חוק עובדים זרים, התשנ``א - 1991
מתוך אתר נבו
לצפיה לחץ כאן
חוק שירות התעסוקה, התשי``ט-1959
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ``ח - 1998 (כולל תיקונים ותקנות)
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
חוק שכר מינימום, התשמ``ז - 1987 ותקנותיו
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
חוק לשינוי שיטת העדכון של פנסיה תקציבית, התשע``ב-2012
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
צו הרחבה (נוסח משולב) לפנסיה חובה - לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי``ז-1957
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
חוק יסוד- חופש העיסוק
מתוך אתר נבו
לצפיה לחץ כאן
חוק יסוד- כבוד האדם וחירותו
מתוך אתר נבו
לצפיה לחץ כאן
חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, תשמ``ג 1983
מתוך אתר נבו
לצפיה לחץ כאן
חוק יישוב סכסוכי עבודה, תשי``ז 1957
מתוך אתר נבו
לצפיה לחץ כאן
חוק פיצויי-פיטורים, תשכ``ג 1963
מתוך אתר נבו
לצפיה לחץ כאן
חוק עבודת נוער,תשי``ג 1953
מתוך אתר נבו
לצפיה לחץ כאן
חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי``ד 1954
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
חוקים ותקנות בבטיחות ובריאות בעבודה
מתוך אתר המוסד לבטיחות ולגיהות
לצפיה לחץ כאן
חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ``ח 1998
מתוך אתר נבו
לצפיה לחץ כאן
חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ``ו 1996
מתוך אתר נבו
לצפיה לחץ כאן
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס``א 2001
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע``ב-2011 ותקנותיו
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
חוק הסכמים קיבוציים, תשי``ז 1957
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
חוק הגנת הפרטיות, התשמ``א 1981
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ``ח 1988
מתוך אתר נבו
לצפיה לחץ כאן
חוק עבודת נשים, תשי``ד 1954
מתוך אתר נבו
לצפיה לחץ כאן
חוק דמי מחלה, התשל``ו 1976
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
חוק חופשה שנתית התשי``א 1951
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
חוק הגנת השכר, התשי``ח 1958
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי``א 1951
מתוך אתר התמ``ת
לצפיה לחץ כאן
 
משאבי אנוש | מאמרי משאבי אנוש | המכללה למשאבי אנוש | פורום משאבי אנוש | דרושים-משאבי אנוש | פורום תגמולים והטבות | פורטל רווחה אירגוני
בניית אתרים תפנית 054-4780798